PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTYSALON CISKA


 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon Ciska verstrekt aan haar klanten. Indien je klant wordt van Beautysalon Ciska, of je om een of andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon Ciska verstrekt, geef je automatische toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Ciska adviseert je om deze Privacyverklaring door te lezen en deze liggen ook schriftelijk in de salon.

 

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Beautysalon Ciska

De Prunus 100

7701 WR Dedemsvaart

Telefoon 0623037159

Email info@beautysalonciska.nl

KVK 63355979

 

De salon is bereikbaar via :

Telefoon 0623037159

Email info@beautysalonciska.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Beautysalon Ciska en voor welk doel

2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

            Voor- en achternaam, geboortedatum

            Adres gegevens en postadres (waar nodig)

            Telefoonnummer en emailadres.

            Eventuele gezondheidsgegevens via een intakeformulier

            Voor - en na foto's

2.2       Beautysalon Ciska verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

            Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele

            annulering daarvan.

            Je naam, adres gegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en 

            informatie over diensten en activiteiten van Beautysalon Ciska.

            Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

            Voor- en na foto's van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

            Voor- en na foto's van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Beautysalon Ciska gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Beautysalon Ciska Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

Beautysalon Ciska verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigen.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beautysalon Ciska passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beautysalon Ciska gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1     Via de eigenaresse van Beautysalon Ciska kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beautysalon Ciska zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

 

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

 

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beautysalon Ciska je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

 

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Beautysalon Ciska via  info@beautysalonciska.nl of telefonisch via 0623037159.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.